Nuffnang

Monday, May 16, 2011

Kata Hubung


1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.

2.     Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu:

(a)    kata hubung gabungan,

(b)    kata hubung pancangan,

(c)    kata hubung berpasangan.

3.         Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan/gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Kata Hubung Gabungan / Pancangan

 

Contoh

Ayat Contoh

agar

Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.

apabila

Mukanya pucat apabila disoal.

atau

Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.

bahawa

Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.

dan

Leela dan Siu Lan berjiran.

hingga

Ayah dan kawannya berbual hingga larut malam.

Jika

Saya berpayung jika hujan.

Jikalau

Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan.

kecuali

Semua murid Nadir kecuali Gopal.

kerana 

Aini menangis kerana terlalu sedih.

lalu      

Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.

manakala

Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.

sambil  

Zalifah bernyanyi sambil menari. 

serta

Zahid serta abangnya menonton wayang.

semenjak

Saya berkawan dengannya semenjak kecil.

sementara

Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.

sungguhpun

Sungguhpun buta, orang Itu mampu berdikari.

supaya

Belajarlah bersungguhsungguh supaya pandai.

walaupun

Walaupun letih, diselesaikannya jugs kerja ItU.

tetapi

Badannya besar tetapi penakut.


Kata Hubung Berpasangan
          

 

Contoh

Ayat Contoh

Baik - mahupun

Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu.

Baik- baik

Baik Daud baik adiknya samasama pintar.

bukan sahaja malah

Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.

entah    entah

Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.

Jangan – pun

Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.

Kian – kian

Kian lama kian banyak orang yang ke sana.

Sama ada – ataupun

Guru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke Sekolah.

sedangkan...inikan pula

Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula Bukit Larut.

semakin...semakin

Encik Husin semakin kaya semakin pemurah.

sungguhpun...tetapi

Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.

walaupun...namun

Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha.

2. Contoh kata hubung dalam bentuk Akar

 

Dan

hingga

lalu

ketika

Dengan

yang

tetapi

jika

Kerana

serta

kalau

kemudian

demikian

walhal

walau

agar

atau

demi

supaya

3. Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan.

 

semasa

sementara

seharusnya

andaikata

semoga

seketika

sebaliknya

sedangkan

setelah

sesungguhnya

walaupun

itupun

sewaktu

seandainya

meskipun

sekali[un

mudah-mudahan

moga-moga

jikalau

bagaimanapun

padahal

contoh ayat

1. menggabungkan dua ayat

            Azhar dan Malek pergi ke Pulau Pinag.

2. Menggabungkan dua rangkai kata

            Kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut.

3. Menggabungkan ayat-ayat

            Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih miskin dan   

            menderita

Wednesday, December 1, 2010

ILMU MENGARANG KARANGAN BAHAN RANGSANGAN PMR

a)                       Penggunaan kata dan ayat yang gramatis.
b)              Ejaan dan tanda baca perlu betul.
c)               Kesalahan yang minimum dalam penggunaan kata.
d)              Idea yang relevan berdasarkan tajuk yang diberi.
e)              Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan, dan kesimpulan sesuai dan  
        berkembang
f)               Pengolahan yang menarik
g)              Penggunaan frasa atau ayat  yang indah  serta peribahasa  atau kata-kata hikmat amat
        digalakkan
h)              Karangan jangan melebihi 120 patah perkataan. Berdasarkan pemarkahan tahun 2007,  
        pemeriksaan menilai hanya 120 patah perkataan  sahaja.   

Saturday, August 7, 2010

Inginkan Kecemerlangan

Setiap manusia inginkan kejayaan. Tetapi untuk berjaya, bukanlah sesuatu yang mudah. Jalan menuju kesenangan tidak senang.Tiada jalan pintas. Sebagai analogi, untuk ke puncak Himalaya, seseorang akan melalui cerun tegak yang mengerikan. Bukahkah kerja gila? Nyawa di hujung tanduk. Tetapi  itulah  hakikat yang lebih enak kerana  kesenangan itu diperoleh melalui cabaran yang datang kemudian dengan kekuatan diri yang dilengkapi ilmu kita akhir beroleh kejayaan. Manis bukan. Untuk itu, sebagai guru, sedaya mungkin saya akan berusaha untuk menjadi pemangkin kepada seluruh insan supaya akan berlaku kemenjadian dalam rupa local yang berjiwa besar. Berupaya merentas sempadan international. Melangkaui zaman serta dapat mencipta idea bernas yang perkasa. Namun, kekangan manusia ialah sentiasa gagal menafikan cas-cas negatif. Sedangkan penciptaan manusia dipenuhi keajaiban yang tidak terkira. Akal yang diberi tidak pernah dicanai menjadi pisau kata yang hebat. Setiap insan ada keupayaan. Belajarlah dari yang bijak.
"Inginkan bantuan membaiki gaya penulisan karangan-kemukakan kepada guru anda."